Ngaba yonke loo nto yayingumboniso? Abaselula Umama 2 abalandeli babukele ezinye zeempawu ezibuhlungu njengoko uJade Cline wachacha kutyando lwezithambiso kunye nonyango lwangaphandle. Iimakrofoni zabamba uCline elila amayeza kwaye uSmith wala ukuphendula iselfowuni.

Umama kaCline, uChristy Smith, wayecinga ukuba uza kugcwalisa iyeza likaPercocet kodwa wanyamalala kangangeeyure. USmith ulikhoboka leziyobisi kwakhona kwaye unembali yakudala yokungathembeki, nangona kunjalo uCline umkhusele umama wakhe. Ngoku ezinye abalandeli kwiReddit Bathandabuza ukuba u-MTV ubongoze uSmith ukuba abe nguye ogcwalisa amayeza kaCline befumanisa ukuba akanaxanduva.Isiphakamiso sasendle, i-MTV yenza uChristy ayokufumana iimedali, iposta eyahlukileyo yabhala. Wonke umntu uyazi ukuba yayisisidenge ukuba uChristy abe nguye oya kufumana amayeza, ngakumbi njengoko wayexinekile malunga nawo.

Umxholo wam kukuba uMTV wamtyhalela ukuba aye kuzifumana ngokungangqalanga kwaye wayengahambanga ngokwenyani naphina kufutshane njengoko bekhankanyile okanye banemigangatho kwaye bayibeka ngokwenyani, baqhubeka. Ndingaba nesiphene kakhulu kodwa ndisokola ukuqaphela ukuba nabani na (noKloie) angacinga ukuba uChristy makaye kwamkeleka.

UCline, oneminyaka engama-24, wasuka e-Indiana waya eMiami ukuya kunyusa i-Brazilian butt, i-liposuction kunye namafutha atshintshela emabeleni akhe. UCline wadibana ne-star-star kunye nomhlali waseFlorida uBriana DeJesus, owongeze umzimba wakhe ngotyando lwezithambiso.UDeJesus wanceda ukujongana noCline ngelixa uSmith ebalekile kunye nomyalelo wentombi yakhe. Ekugqibeleni uDeJesus ubizwa ngokuba ngu-911, esoyika ukuba kuyakwenzeka ntoni kuCline ukuba akayifumani iyeza lokubulala iintsholongwane kunye nokunyanga ngexesha.

Ujames denton obalaseleyo kwiimuvi

UCline uthe uSmith akazange abambe Amayeza akhe obuhlungu

Ngelixa uninzi lwabalandeli boMama abancinci 2 bacinga ukuba uSmith ubalekile kunye neetafile zentombi yakhe, uCline wathi umama wakhe akangekhe afumane ikhemesti eyayinokukwazi ukugcwalisa amayeza akhe.

Undishiyile e-AIRBNB ukuze ndiyokuthatha imigqaliselo yam, nangona kunjalo ebetshilo ukuba akazukuyifumana naphina kwaye yiyo loo nto kumthathe ixesha elide ukubuyela kwakhona, uCline ubhale njalo nge-Instagram, Ilanga . Ewe bendimane ndiphambana. Ndikhathazekile nangona kunjalo. Kodwa ndiye ndasuka kuyo. Andiyivumeli imiba ihlale ixhumeke kum kwaye indibangele usizi kwakhona.UCline wabonakala edidekile ukuba abalandeli banelisekile uSmith uneenjongo ezimbi. Umama wayengafuni ukuthatha iipilisi zam kwaye azisebenzise. Kananjalo, akazange asebenzise iipilisi zobuhlungu ngaphambili okanye unamathele kuzo, yongeze inkwenkwezi ye-Teen Mom 2 star.


UCline wayesoyika eyona nto imbi kakhulu emva kotyando lwakhe

Ukujongana nesiphithiphithi emva kokuba utyando kuye ngokuqinisekileyo kwaba lolunye loloyiko olukhulu lukaCline.

Andikwazi ukujonga oku, uCline wakhala kuDeJesus emva kokuba umama wakhe enyamalele, njengoko kuqinisekisiwe Umama wentsha we-MTV 2 . Bendihlala ndisoyika ukuba izokwenzeka lento.

Ngelixa uCline wayexolela ngakumbi umama wakhe, owayethandana naye u-Sean Austin-owayekhathalele uCline-ekrokrela eyona imbi kakhulu. Wazisa iikhamera ze-MTV uSmith wayexhonywe nge-s *** malunga nokungabi nawo amandla okugcwalisa amayeza.

Umvelisi olawulayo uLarry Musnik wanyathela ikhamera yedijithali ukwazisa u-Austin ukuba ufuna ukuthatha isigqibo malunga nokuba sempilweni kukaCline.

Unamanxeba emzimbeni wakhe wonke, unokuba nomntwana apho, usenokuba noJade apho ongenakuzinceda okwangoku. Kungalixabiso kuye ukuba aye esibhedlele, uMusnik okhankanywe kwisiqendu se-8 kaJuni. Kodwa uzokwazi ukuhanjiswa esibhedlele ngaphakathi kwimeko akuyo.

Kulapho u-Austin wavuma ukuba uCline ufuna ukunceda. Andizumvumela ukuba ahlale apha apha anyamezele, utshilo.

Emva kokuba uCline evumile ukuba asiwe esibhedlele nge-ambulensi, uDeJesus wabizwa ngokuba ngumnxeba ongxamisekileyo. UCline wayekhala ngasemva, esithi: Ndisoloko ndiphathwa ngoluhlobo… Ngalo lonke ixesha.

abc.com/dwts vota